Ar antikristas jau yra Žemėje? Antikristas trumpai tariant yra priešingybė Kristus. Būtybė, kuri ateis į pasaulį vykdyti šėtono valios. mesti iššūkį dieviškajai pasaulio tvarkai; atitraukti žmones nuo Dievo. Sunaikinkite religiją ir veskite žmoniją blogio keliu. Antikristas bus šėtonas žmogaus pavidalu, kaip ir Kristus buvo tuo pačiu metu Dievas ir žmogus. Antikristo viešpatavimas truks 1260 metų iki antrojo Kristaus atėjimo, kuris jį nugalės. Antikristas yra didžiausias Jėzaus priešas.

Antikristas - kas jis?

Antikristas nėra žmogaus sugalvota būtybė ar kultūros produktas. Jo motyvas kartojasi daugelyje Šventojo Rašto vietų. Apie jo atėjimą, be kita ko, galime skaityti pranašo Danieliaus knygoje, apaštalo Pauliaus laiškuose ir apaštalo Jono Apreiškime. Antikristas turi vykdyti Šėtono valią Žemėje. Norėdamas įgyti galingą įtaką, kuri leistų jam valdyti žmones, įsiskverbti į jų protus ir įtikinti juos daryti bloga. Tačiau Antikristas pasirodys ne iš karto. Iš pradžių daugeliui žmonių jis pasirodys patrauklus. Daugelį jis apakins. Jis gundys juos malonaus gyvenimo vizijomis. Jis skatins juos nusidėti. Taip jis valdys pasaulį.

Kaip atpažinti Antikristą?

Mes nežinome, kas bus antikristas ir kada jis ateis. Daugelis žmonių tiki, kad jis jau yra tarp mūsų. Šventojo apaštalo Jono laiške skaitome: "Vaikaijau yra paskutinis Artėja valanda, ir, kaip girdėjote, ateina Antikristas, nes štai dabar pasirodė daug antikristų, todėl žinome, kad jau atėjo paskutinė valanda. Tai reiškia, kad žmonijos istorijoje galėjo būti daug antikristų, t. y. gundytojų, vykdančių Šėtono valią. Tačiau nežinoma, ar pagrindinis antikristas, kuris susidurs su Dievu, jau yra žemėje. Žinome tik tiek, kad jo valdymas truks 1260 metų ir baigsis Kristaus atėjimu bei žmonijos atpirkimu iš blogio rankų.

Praeityje daug žmonių buvo įvardyti kaip potencialūs antikristai. Buvo minimi tokie veikėjai kaip Romos imperatorius Neronas, Frydrichas Barbarosa, Napoleonas Bonapartas, Josifas Stalinas ir Adolfas Hitleris. Šiuo metu žmonės antikristo ieško tarp svarbių politikų, įtakingų verslininkų, aktorių, dainininkų ir įžymybių. Tačiau tokią informaciją reikėtų vertinti atsargiai. Mūsų užduotis - melstis, paklusti Dievo žodžiui ir laikytis gerų vertybių.