Biblinis Samsonas buvo naziritas - vyras, davęs visiško atsidavimo Dievui įžadą. Tai reiškė nekaltybės pareigą, draudimą vartoti alkoholį ir kirpti plaukus bei barzdas. Samsonas buvo pašauktas atlikti savo vaidmenį vis dar prieš jo gimimą pats Dievas. Apie Samsoną ir jo istoriją galime skaityti Senojo Testamento Teisėjų knygoje. Iki šių dienų jis yra neapdairumo, naivumo ir pasidavimo pagundai simbolis.

Samsonas ir Dalilia

Samsonas gimė Dievo valia nevaisingai motinai. Jo tėvas buvo Manoachas. Samsono užduotis buvo ginti izraelitus nuo filistinų persekiojimo. Suaugęs jis paliko savo namus ir išvyko į Timnos miestą, kur vedė filistinietę. Tai buvo dar vieno izraelitų ir filistinų konflikto priežastis. Samsonas buvo apdovanotas antžmogiška jėga. Teisėjų knygoje rašoma, kad jis plikomis rankomis užmušė liūtą. 

Didžiąją savo gyvenimo dalį Samsonas praleido dvikovose su filistinais. Biblijoje skaitome, kad jis nužudė bent kelis tūkstančius jų. Filistinai darė viską, kad juo atsikratytų. Jie nužudė jo žmoną ir uošvį, o paskui pasiuntė kariuomenę, kad jį sutramdytų. Samsonas atsidūrė filistinų rankose. Tačiau pasitelkęs savo antgamtinę jėgą, jis nutraukė jį varžančius pančius ir nužudė tūkstantį jų.

Filistinai suprato, kad fiziškai susidūrę su Samsonu neturi jokių šansų. Jie suvedė jį su paleistuve. Dalila, nes toks buvo jos vardas, suviliojo Samsoną. Ji bandė išsiaiškinti jo antžmogiškos jėgos paslaptį. Samsonas savo neatsargumu atskleidė jai paslaptį. To pakako, kad jis netektų plaukų. Filistinai nukirpo Samsonui plaukus ir tada Dievas paliko jį. Netekęs valdžios, filistinai jį apakino, įkalino ir nuteisė mirti.