Is de pinksterkerk een sekte?

pinksterkerk het is gratis kerk Protestantse aard De evangelische van de Pinksterstroom. Als gemeenschap Het is de op een na grootste protestantse factie. Het heeft ongeveer 24.000 aanhangers. Veel mensen weten niet wat het echt is. Kerk Pinksteren. Pinksteren zijn een christelijke kerk, en het zijn bijbelse waarheden die spreken over genade. van verlossing. Bijbel ze beschouwen de grootste waarheid en zien in hen Gods WoordZe geloven ook in heilige actie Heilige GeestDe naam zelf heeft zijn oorsprong in De BijbelHet komt van Pinksterendie worden beschreven in Handelingen van de Apostelen.

Wat is een sekte? Een sekte is een bepaalde sociale groep die is ontstaan als gevolg van een bepaalde schisma in een religieuze groep. Ze is gericht op een bepaalde ideologie. Een sekte is een culturele groep. Volgens sommigen is een sekte elke religieuze groep die zich heeft afgescheiden van haar moedergroep.

Dus, is het pinksterkerk Is het een sekte? In theologische termen wel, maar bepaalde termen moeten worden gescheiden. Het concept zelf van een sekte kan in sommige kringen helemaal verkeerd zijn. Sommige mensen associëren het met fanatisme. Het concept van een sekte heeft pejoratieve connotaties in de gemeenschappelijke taal. Daarom wordt de term "nieuwe religieuze beweging" gebruikt.

Officieel bestaat het woord sekte ook niet in de officiële taal. Wettelijk gezien worden dergelijke groepen gewoon aangeduid als religieuze verenigingen.