Bestaat Jezus echt?

Bestaat Jezus echt?

In dit geval kan het probleem zowel aan de seculiere als aan de spirituele kant worden aangepakt.

De vraag of Jezus werkelijk bestond en een historische figuur was die daadwerkelijk zijn onderwijsactiviteit in Jeruzalem uitoefende, is al beantwoord in een van de vorige delen van het artikel. Maar voor gelovigen, voor alle christenen, is Jezus meer dan een man die zijn raad en leer gaf aan het begin van onze eeuw. Jezus Christus is een van de 3 mensen die samen de Heilige Drie-eenheid vormen (God de Vader, de Zoon van God en de Heilige Geest). Hij is bovenal de Zoon van God die door zijn Vader naar de aarde werd gezonden op een grote missie.

De missie waardoor de menselijke zonden verlost zouden worden. En Zijn komst voor het definitieve oordeel is beloofd. Mensen met een diep geloof twijfelen niet aan het bestaan van de Heer Jezus. Hij is de onbetwistbare en centrale kern van ons geloof. Hij is degene die ons vertelt hoe we ons in ons leven moeten laten leiden en Hij is de enige bemiddelaar tussen ons en God. Hij heeft herhaaldelijk de kracht van zijn rol bewezen door zijn openbaringen (waarover u ook informatie vindt in dit vorige hoofdstuk van het artikel).

Als we al deze feiten in ogenschouw nemen en ze combineren met de onmiskenbaarheid van Jezus' historische aanwezigheid in de wereld, kunnen we met zekerheid zeggen dat Jezus werkelijk heeft bestaan.