Žodis skaistykla kilęs iš lotynų kalbos purgatoriumas. Šis neapibrėžtas, nežemiškas vietaSkaistykla - tai mirusiųjų sielų vieta po mirties. Apsilankymo skaistykloje tikslas - išpirkti nuodėmes, apsivalyti ir išsilaisvinti nuo visų nuodėmių. Samas Jėzus Juk Evangelijoje jis mini, kad "tik tyros sielos įeis į Dangaus Karalystę". Skaistykla yra pereinamoji būsena tarp mirties ir amžinojo gyvenimo danguje. Į Dangaus Karalystę patenka tik tie, kurie turi galimybę atgailauti už savo nuodėmes ir įžengti į ją. Apvalymas vyksta ugnimi. Skaistyklėje esantis žmogus patiria kančią. Jie neturi fizinio matmens, bet kyla iš mums dovanotos meilės suvokimo. Dievas ir jų pačių silpnybės.

Skaistykla yra doktrina Bažnyčiair katalikų. Tačiau ji nėra labai populiari tarp kitų konfesijų. Tiek protestantai, tiek stačiatikiai jį atmeta. W egzistavimas Jehovos liudytojai taip pat netiki skaistykla. 

Kas yra skaistykla?

Terminas "skaistykla" atsirado XII amžiuje. Katalikų bažnyčia 1438 m. Florencijos Susirinkime priėmė ir apibrėžė skaistyklos doktriną. Kai kurie Teologai tvirtina, kad apie skaistyklą užsimenama daug anksčiau, o Katalikų Bažnyčia nuo pat pradžių pripažino jos egzistavimą. Evangelijoje pagal Matą skaitome:

 Patalpintas į tamsų kambarį, jis atsakys už visus savo darbus ir neišeis, kol negrąžins paskutinio cento.

Jų nuomone, ši tamsa yra skaistykla.

Kur yra skaistykla?

Tai viena iš nedaugelio Šventojo Rašto vietų, iš kurių galime daryti išvadą apie skaistyklos egzistavimą. Tačiau Biblijoje sunku rasti tikslų jo aprašymą. Tačiau yra žmonių, kurie teigia susidūrę su juo. Štai ką apie skaistyklą savo Dienoraštyje rašo šventoji Faustina Kowalska:

Pamačiau angelą sargą, kuris liepė man sekti paskui jį. Akimirksniu atsidūriau miglotoje, ugnimi alsuojančioje vietoje, o joje - daugybė kenčiančių sielų. Šios sielos labai karštai meldžiasi, bet be jokios naudos sau, tik mes galime ateiti joms į pagalbą. Juos deginusios liepsnos manęs nepalietė. Mano Angelas sargas nepaliko manęs nė akimirkai. Ir aš paklausiau tų sielų, kas jų didžiausias kenčia? I atsakėJie sutinka, kad didžiausia kančia jiems yra ilgesys Dievas. Mačiau Dievo Motiną, lankančią skaistykloje esančias sielas. Sielos vadina Mariją "Jūros žvaigžde". Ji atneša jiems gaiviųjų gėrimų. Norėjau su jais dar pasikalbėti, bet mano Angelas sargas davė ženklą išeiti. Išėjome pro šio kančios kalėjimo duris. [Išgirdau vidinį balsą], kuris sakė: "Mano gailestingumas to nenori, bet teisingumas įsako. Nuo tos akimirkos artimai bendravau su kenčiančiomis sielomis. Sielos yra skaistykloje, kol bus apvalytos nuo visų žemėje padarytų nuodėmių. Pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, mes, gyvieji, galime padėti mirusioms sieloms išeiti iš skaistyklos ir atgailauti už savo nuodėmes. Tam naudojamos maldos, pasninkas ir atlaidai,