Was God boos op ons?

Was God boos op ons?

Is God boos op ons geworden? Door onze aangeboren kwaliteiten hebben we vaak momenten van twijfel of onzekerheid. Soms hebben we zelfs min of meer reden om boos te zijn. De wereld stelt ons vaak op de proef. Maar zelfs God zelf stelt ons altijd op de proef. Maar het is altijd belangrijk om te onthouden hoeveel God onze inspanningen waardeert, hoeveel Hij onze volharding waardeert. Denk maar aan het bijbelse verhaal over het op de proef stellen van Abraham om zijn zoon op te offeren voor God.

Er zijn echter momenten dat we ons afvragen of het allemaal wel zin heeft. De dood van een geliefde bijvoorbeeld doet ons vaak bepaalde vragen gaan stellen. Is het onze schuld?

Is God boos op ons? Of hebben we iets verkeerds gedaan?

Nou, natuurlijk, er is zoiets als Gods toorn. God mag dan boos op ons zijn. Maar het is een heel ander soort toorn dan de menselijke. Je kunt er niet op dezelfde manier naar kijken als naar de woede van een ander. Gods toorn "past" hem op de een of andere manier.

In situaties waar we schuld hebben, kan God ook boos op ons zijn? Moeten we dan bang zijn voor God?

Het past in Gods barmhartigheid en geduld. Er is maar één reden voor Gods toorn. Het is de zonde. God is standvastig en eist dat we zijn decaloog in acht nemen. Pas als Hij die verbreekt, laat God zijn toorn jegens ons zien. Om deze toestand bij onszelf weg te nemen, moeten we er eerst aan denken om berouw te tonen aan de Heer. Alleen zij kan ons redden van Gods toorn.