Is Staat financiën Kerk? Van wat? Kerk houdt het zichzelf in stand? Van waar Kerk neemt geld?

Het onderwerp financiën in Kerk en, meer in het bijzonder, de belastingen waaraan deze instelling is onderworpen, werd door ons in een van de voorgaande paragrafen aan de orde gesteld. Belastingverlichtingen die de Poolse staat toepast op Kerk zijn een belangrijk deel van wat het levensvatbaar maakt.

Voornaamste bron van inkomsten Kerk są oczywiście dobrowolne datki i ofiary od wiernych. W tym wypadku państwo jedynie helpt Naar de Kerkzonder belasting te heffen op deze aanbiedingen. Kerkelijke instellingen bezitten ook veel grond, die op verschillende manieren inkomsten voor de kerk kan genereren. W Polen Er is echter niet voorzien in een financiële relatie tussen de staat en Kerk. Overheidssubsidies voor Kerk Natuurlijk bestaan ze. De belangrijkste zijn de zgn. Het kerkfonds.

De waarde van dit fonds wordt jaarlijks vastgesteld door overheid Het gaat om 90 miljoen Poolse zloty. Geld uit het Fonds kan worden gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden, zorg- en onderwijsactiviteiten, of zelfs onderhoud en reparaties van sacrale gebouwen. De afgelopen jaren is een groot deel van deze middelen overgeheveld ter dekking van ziektekostenbijdragen, pensioenbijdragen en ongevallenbijdragen geestelijken.

Overheidsgeld wordt ook besteed aan salarissen voor geestelijken werknemers, ook in het onderwijs. Priesters Leraren ontvangen standaard onderwijssalarissen van de staat. Er worden ook salarissen betaald aan aalmoezeniers bij de politie en in het Poolse leger.