Voor de menselijke geest is de onmetelijkheid van het Goddelijke onbegrijpelijk. Deze almacht wordt onder andere geopenbaard in het wezen zelf van de Heer God. Omdat hoe het kwam God? Hoe kun je je het proces voorstellen van het creëren van iets dat er echt was vanaf het begin?

Hoe is God ontstaan?

God is de eeuwigheid. Mr. God was vanaf het allereerste begin. Tegelijkertijd is het de moeite waard hier terug te komen op het onderwerp van wat het eigenlijk is God. In dit opzicht kan men zich hem niet voorstellen als een mens die altijd ergens in het luchtledige heeft gehangen en in de onmetelijkheid van het niets is afgedreven. Men moet God om het te begrijpen als een soort fenomeen, als een wil om te leven en te bestaan.

De wil om te scheppen heeft altijd bestaan en daaruit is het universum ontstaan. Daarom is het goed eraan te herinneren dat God Het heeft altijd bestaan en er kan geen sprake zijn van enige schepping. God is zowel de oorzaak als het gevolg van alles. Het is ook, onder andere, de reden om vragen te stellen als Hoe kwam God? En hoewel de menselijke nieuwsgierigheid geen grenzen kent, zijn er niet overal eenvoudige antwoorden op. Laten we ook niet vergeten dat zelfs de wetenschap niet alle onderwerpen kan doorgronden, inclusief het onderwerp van de schepping of de oorsprong van God.