Pro lidskou mysl je nesmírnost Božského nepochopitelná. Tato všemohoucnost se projevuje mimo jiné v samotné podstatě Pána. Bůh. Protože jak bylo Bůh? Jak si dokážete představit proces vytváření něčeho, co tu skutečně bylo od začátku?

Jak vznikl Bůh?

Bůh je věčnost. Pan. Bůh byl od samého začátku. Zároveň je vhodné se zde vrátit k tématu, co vlastně je. Bůh. V tomto ohledu si ho nelze představit jako lidskou bytost, která je odjakživa zavěšena kdesi ve vzduchoprázdnu a unášena nesmírnou nicotou. Měli bychom Bůh chápat jako druh fenoménu, jako vůli žít a existovat.

Vůle tvořit existovala vždy a z ní se zrodil vesmír. Proto je třeba mít na paměti, že Bůh vždy existovala a o povstání nemůže být řeč. Bůh je příčinou i důsledkem všeho. To je mimo jiné také důvodem pro kladení otázek typu Jak se to dělá? Bůh? A přestože lidská zvědavost nezná mezí, na všechno neexistují jednoduché odpovědi. Nezapomínejme také, že ani věda nedokáže pochopit všechna témata, včetně stvoření nebo původu. Bůh.