Pre ľudskú myseľ je nesmiernosť Božského nepochopiteľná. Táto všemohúcnosť sa okrem iného prejavuje v samotnej podstate Pána Boh. Pretože ako bol Boh? Ako si viete predstaviť proces vytvárania niečoho, čo tu naozaj bolo od začiatku?

Ako vznikol Boh?

Boh je večnosť. Pán. Boh bola od samého začiatku. Zároveň je vhodné vrátiť sa k téme, čo je vlastne Boh. V tomto ohľade si ho nemožno predstaviť ako človeka, ktorý bol vždy zavesený niekde vo vákuu a unášaný v bezhraničnej ničote. Jeden by mal Boh chápať ju ako druh fenoménu, ako vôľu žiť a existovať.

Vôľa tvoriť existovala vždy a z nej sa zrodil vesmír. Preto je potrebné pripomenúť, že Boh vždy existovala a o povstaní nemôže byť ani reči. Boh je príčinou aj dôsledkom všetkého. To je okrem iného aj dôvodom na kladenie otázok typu Ako sa Boh? A hoci ľudská zvedavosť nepozná hraníc, na všetko neexistujú jednoduché odpovede. Nezabúdajme tiež, že ani veda nedokáže pochopiť všetky témy, vrátane témy stvorenia alebo pôvodu Boh.