Wat betekent het en wat is Pasen?

Wat betekent het en wat is Pasen?

Wat is er met Pasen?

Wat is er met Pasen?

Pasen of Paaszondag, ook bekend als Paaszondag of Opstanding (in de Orthodoxie Paasnacht) is een van de oudste en belangrijkste door christenen gevierde feestdagen, die het zogenaamde Paasmysterie van de Zoon van God, d.w.z. zijn hartstocht, dood en verrijzenis, herdenkt.

Pasen wordt gevierd door de christelijke kerken van de zogenaamde geloofsgemeenschap van Nice. Dit zijn alle kerken die tijdens het eerste Concilie in Nice de eenheid van de Zoon van God in zijn Vader hebben aanvaard. Het feest wordt altijd voorafgegaan door dagen van vasten, aanvankelijk als nachtwake, waarbij het verhaal van de verlossing werd verteld, dat zich vervolgens ontwikkelde tot de viering van het zogenaamde Paas-Triduum, voorafgegaan door een vierdaagse voorbereidingsperiode in de vorm van de vastentijd.

Pasen begint ook de vijftig dagen van de paasperiode, met als hoogtepunt Pinksteren.

De hele week voor Pasen heet de Goede Week. Het is de tijd om de belangrijkste gebeurtenissen voor het christelijk geloof te herdenken. De laatste drie nachten (Witte Donderdagavond, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag) heten het Paasfeest. Als de nacht op Paaszaterdag valt, wordt de Paaszaal in de kerken verlicht, wat de opgestane Christus symboliseert.

Na Paaszondag duurt de viering nog 8 dagen. Dit is het zogenaamde paasoctaaf. Daarna duurt de periode nog 50 dagen. Op veertig dagen vieren we de dag van de Hemelvaart van Jezus. Deze periode eindigt op Pinksterzondag (dag nummer 50). Priesters gebruiken de witte kleur van hun liturgische gewaden gedurende de hele periode.

Paasdag zelf is zeker onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag. Eerst beleeft de hele Kerk, samen met alle gelovigen, de dood van de Heer aan het kruis (ze sterft met hem), en dan komt ze weer met hem op de proppen.

Wat is Pasen? Wat betekent Pasen?

Pasen is het symbool van Jezus' overwinning op de dood. Het is het overwinnen van de dood en het realiseren van de goddelijke macht. Het is belangrijk om te onthouden dat hij werd gekruisigd en stierf voor onze zonden. Wij zijn het dus die in zekere zin sterven en opnieuw geboren worden. De paasperiode is het grootste en belangrijkste mysterie van ons christelijk geloof. We moeten het daarom met speciale aandacht vieren en ons daarbij ten volle geven aan de Heer en aan de reflectie over leven en dood.

Overigens is het vermeldenswaardig dat in het orthodoxe geloof ook Pasen wordt gevierd. Het heet het Pesach, en de hele week daarvoor, de Paasweek. Op zaterdagavond op zondag vieren de orthodoxe kerken het zogenaamde Paasmorgen. Gedurende de hele week begroeten de gelovigen elkaar meestal met de woorden: "Christus is opgestaan uit de dood". U ziet dus dat in de orthodoxe kerk de kerstavond en de periode van de opstanding van de Heer net zo'n belangrijke rol spelen als in onze katholieke kerk.