Var finns kommande Kyrkan?

När vi flyttar till en ny plats kan det ofta vara svårt att lära känna den nya platsen. Det finns också situationer där vi, när vi befinner oss i en främmande stad på semester eller på en affärsresa, känner ett behov av att delta i massa eller helt enkelt umgås med Herren Gud. För katoliker och personer med en stark troende En av de viktigaste frågorna vid en sådan tidpunkt är:

Var finns närmaste kyrka?

Internet kommer naturligtvis till vår hjälp. Det finns många webbplatser som gör det möjligt att söka på ett trivialt sätt, t.ex. webbplatsen msza-online.net, där det räcker med att ange var vi befinner oss eller var vi letar efter. Kyrkan så visas en karta med kyrkobyggnader i närheten.

En annan, kanske ännu enklare metod kan vara att besöka goggle-kartor som anpassar sig till vår aktuella position. Efter att ha skrivit in frasen "KyrkanSidan "Sida" markerar för oss de närmaste byggnaderna och fastställer den kortaste och bästa vägen dit från den plats där vi för närvarande befinner oss.

Om vi fortsätter med detta tema är det värt att nämna att vår enhet med Herren Gud Vi kan faktiskt visa detta oavsett var vi befinner oss. Kyrkan är endast tempeli vilken alla de gemenskapen Kristus för att tillbe vår Herre.

Vi får dock inte glömma hur viktigt det är att tala med Gud. Behovet av dagliga samtal och dagliga utforskningar avslöjar mycket mer än ens daglig närvaro vid Kyrkan. Låt oss därför inte glömma den stora gåva som det innebär att kunna kommunicera med Herren i varje ögonblick av våra liv.