Czy Bóg istnieje? Prawdopodobnie nie ma na tym świecie człowieka (świadomego człowieka), który choć raz nie zadał sobie tego pytania. Człowieka, który chociaż raz nie przystanął i nie zastanowił się czy Bóg rzeczywiście istnieje. Czy to co otacza nas każdego dnia jest stworzone przez wszechmogącą istotę, oraz czy jesteśmy częścią Bożego planu? Jest to pytanie, na które odpowiedzieć można różnorako.

Jest ono jednym (podobnie do pytania o stworzenie świata) z najtrudniejszych, a jednocześnie jednym z najprostszych (dla niektórych) pytań. Jednocześnie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Każdy z nas sam musi wziąć również za to odpowiedzialność. Dla ludzi wielkiej wiary odpowiedź jest bardzo prosta. Całe ich życie wyraża się w tej prostej odpowiedzi: TAK, Bóg naprawdę istnieje. Nie potrzeba do tego wielu wyjaśnień, czy tak wymaganych przez niektórych dowodów.

Jednak czy sam fakt powstania takiego pytania nie powinien budzić pewnych wątpliwości? Dociekliwość i ciekawość świata to jedna z najważniejszych ludzkich cech. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj gdzie jesteśmy gdyby nie one.

Może warto się pokusić o stwierdzenie, że to bardzo dobrze jeżeli nie wiesz czy Bóg istnieje. Oznacza to, że wciąż jesteśmy w stanie poszukiwać odpowiedzi oraz istnieje w nas nieodparta potrzeba poszukiwania Boga.

Wiara z definicji (nawet nie biorąc pod uwagę religii) niesie w sobie pewien element ryzyka. Skoro w coś wierzysz, oznacza to, że ufasz w dany stan dzięki pewnej intuicji czy, w niektórych przypadkach dowodom.

Nie warto jednak przymuszać do wiary. Każdy musi znaleźć własną drogę, która zaprowadzi go do Pana Boga.