Is de antichrist al op aarde? De antichrist is in de kortste zin het tegenovergestelde van Christus. Een wezen dat in de wereld zal komen om de wil van Satan te doen. Om de goddelijke orde van de wereld uit te dagen; om mensen van God weg te trekken. Vernietig religie en leid de mensheid naar het pad van het kwaad. De antichrist zal Satan zijn in de gedaante van een mens, net als Christus was op hetzelfde moment God en de mens. De heerschappij van de antichrist zal 1260 jaar duren tot de tweede komst van Christus, die hem zal verslaan. De antichrist is de grootste vijand van Jezus.

Antichrist - wie is het?

De antichrist is geen denkbeeldige entiteit die door de mens is verzonnen of een cultuurproduct. Zijn motief komt in vele passages van de Heilige Schrift terug. Over zijn komst kunnen wij onder meer lezen in het boek van de profeet Daniël, de brieven van de apostel Paulus en de openbaring van de apostel Johannes. De antichrist moet Satans wil op aarde uitvoeren. Om een machtige invloed te verwerven die hem in staat zal stellen mensen te controleren; om hun gedachten binnen te dringen en hen over te halen kwaad te doen. De antichrist zal zich echter niet onmiddellijk openbaren. Veel mensen zullen hem in het begin aantrekkelijk vinden. Velen zullen door hem verblind worden. Hij zal hen verleiden met visioenen van een aangenaam leven. Hij zal ze aanmoedigen om te zondigen. Dit zal zijn manier zijn om de wereld te regeren.

Hoe herken je de antichrist?

Wij weten niet wie de antichrist zal zijn en wanneer hij zal komen. Veel mensen geloven dat hij al onder ons is. In de brief van Johannes de Apostel lezen we: "Kinderenis al laatste Het uur is nabij, en daarom, zoals gij gehoord hebt, komt de antichrist, want zie, vele antichristen zijn juist nu verschenen; daarom weten wij dat het reeds het laatste uur is. Dit impliceert dat er in de geschiedenis van de mensheid reeds vele antichristen kunnen zijn geweest, dat wil zeggen verleiders die de wil van Satan doen. Het is echter niet bekend of de belangrijkste antichrist, die God zal confronteren, reeds op aarde is. Wat we wel weten is dat zijn heerschappij 1260 jaar zal duren en zal eindigen met de komst van Christus en de verlossing van de mensheid uit de handen van het kwaad.

Veel mensen zijn in het verleden geïdentificeerd als potentiële antichristen. Figuren als de Romeinse keizer Nero, Frederik Barbarossa, Napoleon Bonaparte, Jozef Stalin en Adolf Hitler zijn genoemd. Op het ogenblik zoekt men de antichrist onder belangrijke politici, invloedrijke zakenlieden, acteurs, zangers en beroemdheden. Dergelijke informatie moet echter met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Onze taak is te bidden, Gods woord te gehoorzamen en vast te houden aan goede waarden.