De heilige Thomas van Aquino leefde van 1225 tot 1274 en wordt beschouwd als een van de grootste filosofen van zijn tijd. Hij behoorde tot de Dominicaanse orde. Zijn theologische werken en beschouwingen over de aard van de wereld hadden een zeer grote invloed op het christendom. St Thomas is een van de artsen van de katholieke kerk. Hij werd heilig verklaard in 1323 door Paus Johannes XXII. Tot de populairste werken van Thomas van Aquino behoren de "Summa contra Gentiles" en de "Summa Theologica".

De heilige Thomas scheidde kennis van geloof. Hij geloofde dat de mens niet in staat is om met zijn verstand alle waarheden van het geloof te doorgronden. Wij zijn in staat om tot sommige daarvan te komen door alleen onze zintuigen te gebruiken en ons te concentreren. Echter, hij presenteerde rationele bewijzen voor bestaan God. Eén daarvan is de orde en harmonie die in de natuur gevonden wordt. Thomas van Aquino was van mening dat er een oorzaak moest zijn achter het bestaan van beweging; in dit geval het bestaan van een hogere macht in de vorm van God. Hij beweerde dat alle schepselen een ziel hebben, maar dat de mens het belangrijkste wezen is na God, omdat hij de enige is die kan denken.

Voor het grootste deel blijven de inzichten van Sint Thomas in de wereld en het geloof relevant. Er zijn echter enkele stellingen en opvattingen in zijn werken waarvan de verkondiging vandaag de dag zeer excentriek en kwetsend lijkt voor velen. Een van die thema's is de houding van Sint Thomas tegenover vrouwen. Hij is de auteur van o.a. deze citaten:

Een mannelijk embryo wordt een mens na 40 dagen, een vrouwelijk embryo na 80. Meisjes worden gevormd uit beschadigd sperma of als gevolg van vochtige winden.

De waarde van een vrouw ligt in haar voortplantingscapaciteit en haar vermogen om voor huishoudelijk werk te worden gebruikt.

Vrouwen zijn een vergissing van de natuur... met hun overdaad aan vocht, hun lichaamstemperatuur die wijst op een lichamelijke en geestelijke handicap... zij zijn een soort kreupele, gemiste, mislukte man.

Het valt niet te ontkennen dat dit zeer controversiële stellingen zijn die bij veel vrouwen onrust kunnen veroorzaken. St. Thomas plaatst de vrouw in de rol van een zwakker wezen dat niet voorbestemd is tot een zelfstandig bestaan. Ze heeft een man nodig die voor haar zorgt. Vrouwen zijn bedoeld om zich voort te planten en voor het huis te zorgen. Volgens sommige theologen ondermijnt St. Thomas, door zo over vrouwen te schrijven, de volmaaktheid en onfeilbaarheid van God, die de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen.

Marketing voor religieuze inhoud en meer
Kunstmatige Intelligentie