Wat is het? heiligmakende genade? Ieder mens is op het moment van zijn geboorte belast met de erfzonde. Dit komt natuurlijk voort uit het verleden van Adam en Eva, die niet in staat waren het van God ontvangen geschenk te eerbiedigen en zondigden door naar de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad te grijpen. Maar, God in zijn goedheid, besloot hij genade te hebben voor de mens en zond zijn zoon naar de wereld Jezus ChristusOpdat Hij de mens uit de hand van het kwaad zou nemen en hem de kans op eeuwig leven zou geven. 

Mensen worden geboren met het juk van de erfzonde. Duizenden jaren lang heeft het hen verhinderd de verlossing te bereiken. Want om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan is overwinning op de zonde nodig. Het keerpunt in de geschiedenis van de mensheid is het doopsel van Jezus Christus in de Jordaan. Van nu af aan, zal iedere persoon die doop Ze wordt zuiver. Het wast het stigma van de erfzonde weg. Deze gebeurtenis en de verrijzenis van Jezus openden voor de mensheid de weg naar de eeuwigheid. Bovendien begint de mens met het ontvangen van de doop in een staat van heiligmakende genade te verkeren.

Staat van heiligmakende genade

Heiligmakende genade is een toestand van speciale nabijheid tot God. Het moment dat onze soul is zuiver en vrij van zonde. De mens ervaart heiligmakende genade wanneer hij geen ernstige of sterfelijke zonden op zijn geweten heeft. Hij verliest het op het moment dat hij ze begaat. De manier om de staat van heiligmakende genade te bereiken is regelmatige biecht, waardoor God onze zonden vergeeft, gebed en het ontvangen van de Heilige Communie.