Är kyrkan nödvändig för frälsningen?

[ Innehållet i artikeln är skyddat tack vare Plagiashield ]

Är Kyrkan jest potrzebny do frälsning? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest Kyrkan i jak patrzeć na niego w kontekście frälsning.

Kyrkan jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego frälsning. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu Bogu i aby osiągnąć frälsning.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan Gud przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu Gud, oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest Kyrkan. Pod względem teologisk oraz wyznaniowym wiec, Kyrkan jest niezbędny do osiągnięcia stanu frälsning.
W pewnym sensie można rozumieć Kyrkan jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku frälsning. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej Kyrkan jest potrzeby do frälsning.

[ Innehållet i artikeln är skyddat tack vare Plagiashield ]