För det mänskliga sinnet är den gudomliga dimensionen obegriplig. Denna allmakt uppenbaras bland annat i Herrens väsen. Gud. För hur det blev så Gud? Hur kan du föreställa dig processen att skapa något som verkligen fanns där från början?

Hur blev Gud till?

Gud är evigheten. Herr. Gud var från första början. Samtidigt är det värt att här återkomma till frågan om vad det egentligen är. Gud. I det avseendet kan han inte föreställas som en människa som alltid har varit upphängd någonstans i ett vakuum och drivit omkring i ingentingets oändlighet. Man bör Gud att förstå den som ett slags fenomen, som en vilja att leva och existera.

Viljan att skapa har alltid funnits och det är ur den som universum föddes. Det är därför värt att komma ihåg att Gud Den har alltid funnits och det kan inte vara fråga om någon skapelse. Gud är både orsak och verkan av allting. Det är också, bland annat, anledningen till att man ställer frågor som Hur gjorde Gud? Och även om människans nyfikenhet är gränslös finns det inte enkla svar på allt. Låt oss också komma ihåg att inte ens vetenskapen kan utforska alla ämnen, inklusive ämnet skapelse eller ursprunget till Gud.