Sakrament namaszczenia chorych w kościele katolickim ma za zadanie podnieść z choroby fizycznej czy psychicznej, jeśli taka jest wola Boża.

Jego przyjęcie wcale nie jest jednoznaczne z tym, że się umiera – istnieje przecież przekonanie, że jest to ostatnie namaszczenie. Czym jest sakrament chorych i czy odpuszcza grzechy?

Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament ten ma swoje początki w Starym Testamencie, choć to, w jakiej formie jest dzisiaj znany opierane jest na tym fragmencie:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana”

Chory może przyjąć namaszczenie kilka razy w swoim życiu – sam sakrament ma umocnić człowieka i przynieść uzdrowienie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą.

Czy sakrament chorych odpuszcza grzechy?

Zgodnie z tym, co napisano:

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”

Jeśli więc chory przyjmujący sakrament namaszczenia popełnił grzechy – będą one mu odpuszczone.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja