James je jednou z biblických postáv Starého zákona. Nazýva sa aj Izrael... Bohom. Bol synom Isaac i Rebecca. Stále bojoval so svojím bratom Ezauom v matkinom lone. Bratia mali byť počiatkom dvoch samostatných národov.

Kniha Genesis, ktorá opisuje história JamesSpomína takzvaný Jakubov rebrík, ktorý sa mu prisnil na ceste do Charanu. Vo sne videl rebrík opretý o zem, ktorý svojím vrcholom siahal až do neba, a Božích anjelov, ktorí po ňom vystupovali a zostupovali. A on sám Pán. stál na vrchole a povedal, že on bol ten. Pán., Boh Abraham i Boh Isaac. Zem, na ktorej leží, dal jemu a jeho potomstvu.

A jeho potomstvo bude odteraz početné ako prach zeme. Rozšíri sa na západ, na východ, na sever a na juh a všetky kmene zeme dostanú požehnanie prostredníctvom James a jeho potomkov. Boh sľúbil aby bol s nimi, aby ho strážili všade, kam pôjde, a potom aby ho priviedli späť do tejto krajiny. Sľúbil, že s ním zostane naveky [(1 Moj 28,12-15)].

Čo skutočne Boh postúpené Jamesovi cez sen o rebríku nebo

W interpretácie Mnohí kresťanskí svätci uvádzajú Jakubov rebrík ako cestu, ktorú človek duša po smrti vystúpiť do neba a vidieť Boh svetlo. Okrem toho sa rebrík často stotožňuje s Ježišktorá zmenšuje vzdialenosť medzi nebom a zemou.