Vad betyder begreppet "ung"? Kyrkan"? Ungdomarna, den nya generationen, är den framtid som vi måste se fram emot. hopp för kyrkosamfundets utveckling och hållbarhet. Redan för mer än tjugo år sedan bjöd påven Johannes Paulus II in unga människor att delta i den s.k. Världsungdomsdagen. De hålls årligen i många städer runt om i världen. Kyrkan på så sätt bjuder in unga människor att delta i samhällslivet och att ställa frågor och utforska det hela tiden. tro.

För vem annan än de unga kommer att forma framtiden? Inte bara kyrkans framtid, utan också hela världens framtid.

Vad menas med begreppet ung? Kyrkan? Det är kyrkosamfundets sätt att se på utveckling. tro i den unga generationens anda. Det är ett sökande efter lösningar som syftar till att visa unga människor vägen till tro och till Herren själv Gud. Kyrkan Den är helt öppen för nya generationer. Den försöker anpassa sig till den på ett visst sätt, samtidigt som den minns sin ställning och alla sina värderingar.

Det är i de unga som man ser kyrkans framtid, och kyrkan sträcker ut en hjälpande hand till dem och försöker hjälpa dem att gå rätt väg, med all sin erfarenhet. Unga Kyrkan till Kyrkan i framtiden, det Kyrkansom har en stor styrka i form av unga människor som följer sin kallelse och samtidigt ständigt söker.