Vad skiljer sig från . Kyrkan från andra samhällen? Vad är det som gör den speciell? Det finns säkert otaliga skäl att dra slutsatsen att Kyrkan. Vi talar här om Kyrkan som en viss samhällen.

Det är viktigt att börja med att definiera begreppet gemenskap. En gemenskap är en viss gemenskapen Människor som vanligtvis utgör en informell struktur som kännetecknas av starka band och till och med brödraskap.

Visst Kyrkan är en av dessa samhällen. Dessutom är det ett särpräglat samhälle jämfört med de andra.

Det som dock skiljer Kyrkan från andra samhällen? Den kyrkliga gemenskapen består av troende som samlas kring en enda varelse, nämligen Herren. Gud. Naturligtvis, som i alla andra gemenskapen, så även i Kyrkan Människor här styrs av vissa principer, men dessa principer bestäms inte bara av en skriven kod (i det här fallet Dekalog), men de styrs till stor del av en viss moral. Gemenskapen Kyrkan prioriterar godhet av sin granne och av den andra personen. Det finns tydliga och obrytbara principer om vänskap, hjälp och broderskap.

Som i alla andra gemenskapen, så även i Kyrkan finns det en viss hierarki. I det här fallet utmärks dock denna hierarki av att den inte sätter en person över en annan. Alla är lika inför varandra och alla kan räkna med stöd den andra personen.

Den kyrkliga gemenskapen De ber tillsammans och prisar Herren med mycket liknande åsikter.

Marknadsföring av religiöst innehåll med mera
Artificiell intelligens