Varför Moses vandrade 40 år? Varför resan Israeliterna från Egyptens land, varade slaveriets hus faktiskt så länge?

För det första, under resans gång Moses Han tog inte den enklaste vägen, som ledde längs Medelhavskusten för att nå Kanaan. Vägen ledde till Israeliterna helt och hållet genom en omväg genom öknen.

Enligt vissa tolkningar var Moses val dikterat av en önskan att nå fram till Sinaibergen (Horeb). Mount Sinaisom också kallas Mosesberget, ligger helt i söder. Egypten, i den södra delen av halvön. Sinai. För att nå dit var det därför nödvändigt att resa in i landet.

Som bekant är resor det utvalda folket varade i hela 40 år. Några påpekar att dessa 40 år representerar en symbolisk livstid för den dåvarande generationen. Vissa tolkningar, som hänvisar till denna symboliska längd, föreslår att den var avsedd som ett fullständigt generationsskifte i Det förlovade landet.

Under hela resan genomfördes cykliska folkräkningar, och när vi kom fram till vår destination fanns det inte en enda person kvar från den tidigare generationen. Vid resans slut hade man alltså kommit fram till en generation av helt fria människor som inte mindes den gamla ordningen, som inte mindes hur livet i slaveriet var och som var fria människor från det ögonblick de föddes. Det var så att säga en rening av hela nationen från slaveriets börda.

Detta är förmodligen den enklaste och mest sannolika förklaringen till saken. Man kan fortfarande att i allt detta finna det straff som Herren gav folket för att de var olydiga mot honom. israeliska. Kanske är det därför som de på sätt och vis dömdes till de svårigheter som en 40-årig resa innebär.

Marknadsföring av religiöst innehåll med mera
Artificiell intelligens