Co Maryja mówi o Polsce?

Co Maryja mówi o Polsce? Najświętsza Maryja Panna od zawsze uznawana jest za szczególną osobę w chrześcijańskiej Polsce. Tytuł Maryi jakim określają Ją Polacy to Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Tytuł Królowej Polski mówi nam o obecności oraz szczególnym miejscu jakie Maryja zajmuje w historii naszego kraju. Po raz pierwszy tytułu tego zaczęto oficjalnie używać już w XVI wieku. Maryja dosyć często zwraca się w swoich słowach do Polski i Polaków. P

olska jest narodem bliskim Jej sercu, a słowa kierowane do naszego narodu znajdziemy między innymi w przekazach księdza Stefano Gobbi, włoskiego kapłana, który na podstawie słów Maryi jakie skierowała do jego serca stworzył książkę pod tytułem „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”. Maryja zwraca się do Polaków aby słuchali oni swoich kapłanów, odmawiali różaniec, poświęcali się Jej sercu, czynili pokutę, a Ona sama rozszerzy w sposób niezwykły Swoje dzieło w całym naszym kraju.

Wiele słów na temat tego co Maryja mówi o Polsce znajdziemy również w przekazach umiłowanego przez Nią samą ojca Dolindo, który przekazuje Maryjną przepowiednię na temat upadku komunizmu w Polsce oraz wyboru na papieża Karola Wojtyły. Te i wiele innych wydarzeń, włączając w to objawienia Maryjne na terenie Polski świadczą o niezwykłym stosunku Matki Bożej do naszego kraju.

Co Maryja mówi o Polsce?