Co Maryja obiecała dzieciom w Fatimie?

Co Maryja obiecała dzieciom w Fatimie? Czym są objawienia fatimskie? Na pewno każdy z nas słyszał o objawieniach w Fatimie. Są one ogromnie ważne i znaczące dla każdego katolika. Objawienia fatimskie to seria objawień Najświętszej Maryi Panny, które są oficjalnie uznawane przez instytucję Kościoła Katolickiego. Miały one miejsce w portugalskiej miejscowości Fatima w okresie od 13 maja 1917 r. do 13 października 1917 r. Co bardzo istotne świadkami tych wydarzeń była trójka dzieci Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. W tym czasie Maryja objawiła się aż sześciokrotnie. Podczas tych objawień najważniejsze w przekazie były 3 tak zwane Tajemnice Fatimskie, które Maryja przekazała dzieciom. Wizje te nie zostały jednak ujawnione od razu. Dwie z trzech tajemnic zostały ujawnione w roku 1941, natomiast ostatnia w roku 2000.

Co Maryja obiecała w Fatimie?

Pierwsza tajemnica fatimska:
Pierwsza tajemnica fatimska ukazywała słuchaczom wizję piekła, miejsca do którego udają się dusze grzeszników

Druga tajemnica fatimska:
W drugiej tajemnicy fatimskiej Matka Boska przekazuje dzieciom plan ratowania błądzących dusz grzeszników, oraz obietnicę pokoju na świecie. Przed tym przepowiedziała jednak wybuch i nieszczęścia II wojny światowej, wystąpienie głodu na świecie, wielką skalę prześladowań Kościoła oraz całkowite znieważanie osoby papieża. W swym przekazie prosi Ona dzieci o podążanie za jej radami i o przyjmowanie Komunii Świętej.

Trzecia tajemnica fatimska:
Trzecia z tajemnic wywołuje chyba największe poruszenie wśród Katolików. Został w niej mianowicie przewidziany zamach na papieża, ponieważ była w niej mowa o białym kapłanie ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuku.

Co Maryja obiecała dzieciom w Fatimie?