Co Maryja obiecała Polakom w Gietrzwałdzie?

Co Maryja obiecała Polakom w Gietrzwałdzie, jakie był przekaz Maryi dla Polaków? Objawienia w Gietrzwałdzie są jedynymi potwierdzonymi przez Kościół Katolicki objawieniami w Polsce.

Objawienia te były seryjne i trwały od 27 czerwca aż do 16 września 1877 roku we wsi Gietrzwałd znajdującej się na Warmii. W trakcie tych wydarzeń Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom (w wieku dwunastu i trzynastu lat) na klonie przy budynku kościoła. Dziewczynki opisały swoje doświadczenia dosyć szczegółowo. Widziały one Maryję na przykościelnym klonie, siedzącą na tronie wśród aniołów z Jezusem na kolanach.

Dziewczynki zadawały Jej serię pytań, na które Maryja chętnie odpowiadała. Między innymi „Kto Ty jesteś”, czy „czego żądasz”. Objawienia te były badane przez instytucje kościelne już w trakcie ich trwania. Co w trakcie objawień Maryja obiecała Polakom? Miała Ona mianowicie powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie coraz więcej i będą oni przybywać, jeśli tylko ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. Matka przemawiała do dziewczynek w języku polskim, co wielce utrwaliło kult Maryjny nie tylko na ziemi Warmińskiej ale również w całej Polsce. Dzięki tym wydarzeniom do Gietrzwałdu obecnie co roku przybywają tłumy pielgrzymów, aby uczcić te wydarzenia i oddać hołd naszej Patronce.

W 1970 roku kościół w Gietrzwałdzie otrzymał od ówczesnego papieża Pawła VI tytuł i godność bazyliki mniejszej.

Co Maryja obiecała Polakom w Gietrzwałdzie?