Proč mě Bůh miluje?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Proč Bůh mě miluje?

Pan. Bůh je náš Stvořitel, je náš Otec ale především naší láskou. Obklopuje nás svým všudypřítomným milosrdenstvím. Vždyť jen díky velkorysému daru lásky od Pan. Bůh skutečně existujeme. Všichni jsme neomezeně a bezpodmínečně milováni. To je smysl naší existence. Pan. Miluje nás bez ohledu na náš původ, barvu pleti nebo hmotnou situaci. Všichni jsme pro něj stejní. Je to koneckonců Pan. Bůh nám odpouští i ty nejhorší hříchy a dává nám příležitost k nápravě.

Lidem nejsou cizí pocity hněvu, izolace nebo dokonce strachu. Každý z nás jistě nejednou zažil chvíle pochybností. Takových okamžiků bychom se neměli bát nebo se jim dokonce vyhýbat. Je však důležité si uvědomit, že vždy můžeme hledat útěchu v našich Pan.
a vždy je tam najdeme. I když se nám situace, ve které se nacházíme, zdá nesmyslná, měli bychom, jak řekl. Pan., stát pevně v věřit.

Je jisté, že ne vždy najdeme útěchu okamžitě, ale někdy nás čeká dlouhá cesta. silnicenež se naše pocity shodují s tím, co se nám snaží říct. Pan. Bůh.

Do Bůh mě miluje? Rozhodně ano! Proč Bůh mě miluje? Protože nejdůležitější vlastností je láska.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]