Je modlitba vleže hřích?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Některé stránky se domnívají, že tomu tak je, zatímco jiní tvrdí, že na tom, jaký postoj člověk při modlitbě zaujímá, nezáleží. Bible se o této otázce nezmiňuje, ani nám neříká, zda se máme modlit v určitém postoji nebo se při modlitbě pohybovat. Pokud máte o této praxi pochybnosti, raději se poraďte s náboženským vůdcem.

Jednou za mnou přišla velmi zbožná žena a ukázala mi verš z Bible, který říká, že je hřích, když se nemodlíš na kolenou. Poukázal jsem na to, že Ježíš Polovinu života se modlil, když seděl před svými učedníky!

Staří mudrci (rabíni) tvrdili, že "modlitba vleže je jako náměsíčnost". Taková modlitba se nedoporučuje, protože během modlitby by mělo být celé tělo nehybné a na jednom místě - včetně očí. Modlitba vyžaduje soustředění a koncentraci. Když je naše tělo během modlitby uvolněné, máme tendenci se ponořit do... spánek. Pro některé lidi může být navíc obtížné nebo nepohodlné modlit se v této poloze s hlavou skloněnou k hrudníku. A protože spánek má prokazatelně škodlivý vliv na jasnost myšlení a duchovní rozvoj člověka, modlitby skládané v tomto stavu by tyto důležité vlastnosti rovněž postrádaly.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]