Jakie grzechy uniemożliwiają przyjęcie Komunii Świętej?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jakie grzechy uniemożliwiają przyjęcie Komunii Świętej? Sakrament Eucharystii jest uznawany za jeden z najważniejszych w Kościele Katolickim. Zdaniem wielu księży przyjęcie Komunii Świętej jest niezbędne, aby móc w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Regularne przyjmowanie Eucharystii jest również jednym z warunków koniecznych do zbawienia duszy. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” – czytamy w Piśmie Świętym.

Do godnego przyjęcia Komunii Świętej niezbędne jest zachowanie czystego serca, wolnego od grzechów. W tym celu warto przed każdorazowym przyjęciem Eucharystii udać się na spowiedź. Jest to jednak trudne do wykonania od strony logistycznej i większość wiernych decyduje się przystąpić do sakramentu pokuty raz w miesiącu.

Nie ma w tym rzecz jasna nic złego, bowiem osoby, które popełniły wyłącznie grzechy lekkie (tzn. przekroczyły przykazania Boże w niewielkim stopniu lub bez obecności świadomości) mogą bez obaw przystępować do Komunii Świętej. Mało tego, sakrament Eucharystii „kasuje” grzechy lekkie.

Komunii Świętej nie mogą przyjmować z kolei osoby, które mają na sumieniu grzech ciężki lub śmiertelny i nie otrzymały rozgrzeszenia. Do grzechów ciężkich zaliczamy między innymi: nieuczestniczenie w niedzielnej mszy świętej, cudzołóstwo, kradzież, bałwochwalstwo, oszustwo, okultyzm. Z kolei grzechy śmiertelne, jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się do pozbawienia kogoś życia.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]