Jakie są grzechy nieczystości?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Jakie są grzechy nieczystości? Nieczystość jest jednym z siedmiu grzechów głównych. „Nic nieczystego nie wejdzie do królestwa niebieskiego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” – czytamy w Ewangelii św. Mateusza. Wiemy, że nauka Kościoła Katolickiego potępia nieczystość. Pytanie jednak, co tak właściwie kryje się za tym pojęciem?

W zasadzie każdy popełniony przez nas grzech można traktować jako przejaw nieczystości. W praktyce jednak grzech nieczystości jest najczęściej utożsamiany z nieczystością seksualną. Wspomina o niej przykazanie szóste, które brzmi „nie cudzołóż” oraz przykazanie dziewiąte o treści „nie pożądaj żony bliźniego swego”.

W Nowym Testamencie znajdziemy opis, w którym Jezus wskazuje serce jako źródło wszelkiej nieczystości duchowej. „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, postęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” – czytamy w Ewangelii św. Marka.

W dzisiejszych czasach nieczystość objawia się głównie poprzez zaspakajanie swoich żądz seksualnych. Coraz częściej ludzie lekceważą propagowany przez Kościół Katolicki zakaz seksu przedmałżeńskiego. Poszukiwanie przygód seksualnych prowadzi do zguby moralnej. Przestajemy postrzegać drugiego człowieka jako bliźniego. Zamiast tego widzimy w nim obiekt pożądania seksualnego. Stanowi to oczywisty grzech nieczystości; i to w dodatku grzech ciężki.

Jakie grzechy uniemożliwiają przyjęcie Komunii Świętej? Sakrament Eucharystii jest uznawany za jeden z najważniejszych w Kościele Katolickim. Zdaniem wielu księży przyjęcie Komunii Świętej jest niezbędne, aby móc w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Regularne przyjmowanie Eucharystii jest również jednym z warunków koniecznych do zbawienia duszy. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” – czytamy w Piśmie Świętym.

Do godnego przyjęcia Komunii Świętej niezbędne jest zachowanie czystego serca, wolnego od grzechów. W tym celu warto przed każdorazowym przyjęciem Eucharystii udać się na spowiedź. Jest to jednak trudne do wykonania od strony logistycznej i większość wiernych decyduje się przystąpić do sakramentu pokuty raz w miesiącu.

Nie ma w tym rzecz jasna nic złego, bowiem osoby, które popełniły wyłącznie grzechy lekkie (tzn. przekroczyły przykazania Boże w niewielkim stopniu lub bez obecności świadomości) mogą bez obaw przystępować do Komunii Świętej. Mało tego, sakrament Eucharystii „kasuje” grzechy lekkie.

Komunii Świętej nie mogą przyjmować z kolei osoby, które mają na sumieniu grzech ciężki lub śmiertelny i nie otrzymały rozgrzeszenia. Do grzechów ciężkich zaliczamy między innymi: nieuczestniczenie w niedzielnej mszy świętej, cudzołóstwo, kradzież, bałwochwalstwo, oszustwo, okultyzm. Z kolei grzechy śmiertelne, jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się do pozbawienia kogoś życia.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]