Kiedy powstała Biblia?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Kiedy powstała Biblia? Biblia jest najważniejszą księgą dla Katolików. To z niej dowiadujemy się o prawdach wiary; poznajemy życiorysy ważnych postaci dla rozwoju chrześcijaństwa, w tym samego Jezusa Chrystusa. Samo słowo Biblia pochodzi od greckiego biblion, co oznacza księgi. Pismo Święte jest podzielone na Stary i Nowy Testament. Ten pierwszy jest zbiorem 46 ksiąg, w tym tzw. Tory, czyli świętej księgi żydowskiej, w skład której wchodzą: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb oraz Księga Powtórzonego Prawa. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, w tym cztery Ewangelie, z których dowiadujemy się o życiu i nauczaniu Chrystusa.

Kiedy powstała Biblia? Szacuje się, że Stary Testament powstawał od XIII w. p.n.e. do I w. p.n.e., czyli ponad 1200 lat. Z kolei powstawanie Nowego Testamentu trwało od 51 r. n.e. do 96 r. n.e. Warto dodać, że Stary Testament był pisany w języku hebrajskim i greckim (pojawiają się również pojedyncze zwroty w języku aramejskim). Nowy Testament zaś wyłącznie po grecku.

Początkowo studiowaniem Biblii zajmowali się jedynie wysoko postawieni duchowni, którzy potrafili czytać i znali języki. Do powszechnego użytku Biblia zaczęła trafiać, dopiero gdy pojawiły się jej przekłady. Pierwszym z nich była Septuaginta, czyli tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki. Na przełomie IV i V wieku powstała Wulgata, czyli tłumaczenie Biblii na łacinę. Pierwszym polskim przekładem była Biblia Jakuba Wujka, wydana w 1599 r.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]