Kdy byla Bible napsána?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Kdy byla Bible napsána? Bible je pro katolíky nejdůležitější knihou. Z ní se dozvídáme o pravdách víry, o životě významných osobností vývoje křesťanství, mj. Ježíš Kristus. Samotné slovo Bible pochází z řeckého biblioncož znamená knihy. Písmo se dělí na Starý a Nový zákon. První z nich je sbírka 46 knih, včetně takzvané Tóry, židovské svaté knihy, která obsahuje: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Nový zákon obsahuje 27 knih včetně čtyř evangelií, z nichž se dozvídáme o životě a učení Krista.

Kdy byla Bible napsána? Odhaduje se, že Starý zákon vznikal od 13. století př. n. l. do 1. století př. n. l., tedy více než 1200 let. Nový zákon vznikal od roku 51 n. l. do roku 96 n. l. Je třeba dodat, že Starý zákon byl napsán v hebrejštině a řečtině (objevují se i některé aramejské výrazy). Nový zákon byl naopak napsán výhradně v řečtině.

Zpočátku se studiem Bible zabývali pouze vysoce postavení duchovní, kteří uměli číst a znali jazyky. Do obecného užívání se dostala až po vydání překladů Bible. První z nich byla SeptuagintaJedná se o překlad Starého zákona do řečtiny. Na přelomu čtvrtého a pátého století se WulgataJedná se o překlad Bible do latiny. Prvním polským překladem byla Bible Jakuba Wujeka vydaná v roce 1599.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]