Godzinki

Modlitwy wypowiadane w określonych porach dnia w różnych wyznaniach chrześcijańskich. Na początku XV-wiecznej francuskiej księgi godzinek (MS13, Society of Antiquaries …