Co Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Kim była siostra Faustyna? Właściwie to Maria Faustyna Kowalska była zakonnicą ze  Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W Kościele katolickim uznana jest za świętą. Jest znana przede wszystkim jako głosicielka kultu Bożego Miłosierdzia. Siostra jest autorką tak zwanego Dzienniczka, w którym to opisała wszystkie swoje duchowe oraz mistyczne doświadczenia, związane z objawieniami.

Siostra Faustyna urodziła się w 1905 roku we wsi Głogowiec. Pierwszego widzenia doznała w roku 1924, w trakcie zabawy tanecznej w parku “Wenecja” w Łodzi. Ujrzała umęczonego Jezusa, który wydać miał jej polecenie wstąpienia do zakonu. Maria, po wielu nieudanych próbach wstąpiła ostatecznie do domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, gdzie w 1926 roku przyjęła imię Faustyna.

Siostra doznawała objawień, aż do swojej śmierci w 1938 roku. W objawieniach Pan wydawał siostrze szereg poleceń oraz dyktował modlitwy. O wszystkich mistycznych wydarzeniach, Siostra pisała w swoim Dzienniczku. Pierwsza z modlitw to Koronka do Miłosierdzia Bożego. Dołączył do niej Pan obietnicę, że za każdą odmówioną modlitwę za jakiegoś grzesznika, da mu Pan łaskę nawrócenia. W jednym z następnych nawróceń Pan Jezus obiecał, że każdy kto będzie odmawiał tę modlitwę, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci. Kapłani zaś, mieli podawać tę modlitwę umierającym jako ostatnią deskę ratunku dla grzeszników.

Polecił Pan również Faustynie odmawiać modlitwie o godzinie trzeciej, po to aby zbawić grzeszników, gdyż jest to godzina wielkiego miłosierdzia.

Gdy zlecił Pan Jezus Faustynie namalowanie swojego obrazu, wyraził życzenie aby druga niedziela po Zmartwychwstaniu była Świętem Bożego Miłosierdzia. Ze świętem tym związane są kolejne obietnice Pana. W dniu tym wylewa on bowiem całe morze łask na dusze, które się do Niego zbliżają. Potwierdził również możliwość uzyskania tego dnia zupełnego odpustu.

Jezus skarżył się również w swoich objawieniach. Skarżył się na dusze ginące pomimo jego gorzkiej męki dla naszego zbawienia. Nakazał więc rozpowiadanie o swoim miłosierdziu i prosi o ratowanie dusz ludzkich.

Objawienia trwały aż do roku 1938. Chętnych na zapoznanie się z pełną treścią mistycznych spotkań, aby dowiedzieć się co Jezus powiedział Faustynie, odsyłamy do Dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]