Co ludzie kładli na drogę, po której jechał Pan Jezus?

Co ludzie kładli na drogę, po której jechał Pan Jezus?

Co ludzie kładli na drogę, po której jechał Pan Jezus?

Pytanie to wiąże się z historią opowiadającą o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy.

Krótko po uzdrowieniu dwóch niewidomych żebraków, dotarł Pan do Betfage i Betanii do Oliwnej góry i polecił dwóm uczniom przyprowadzenie do niego osła. Jezus skierował się na ośle do Jerozolimy. Ludzie, dowiedziawszy się o tym wyszli naprzeciw Niemu. Zaczęli słać na Jego drodze płaszcze. Dobyli ludzie również wtedy gałązki palmowe, i wychwalają Pana słowami: Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Jahwe, zaczęli rzucać ów gałęzie przed niego.

Jezus wjeżdżając do Jerozolimy nawiązał do tradycji, według której nowy król wjeżdżał do miasta na osiołku. Ludzie powitali go oczywiście z entuzjazmem. Skierował się Pan następnie do świątyni gdzie spotkał schorowanych, kulawych i niewidomych ludzi. Wszystkich ich Pan Jezus uzdrowił.

Relację z tego wydarzenia, jakim był wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy sporządzili wszyscy czterej ewangeliści. We wszystkich opowieściach wjazd ten jest wielkim triumfem przyjmowanym przez ludzi z ogromnym entuzjazmem.

A co ludzie kładli na drogę, po której jechał Pan Jezus? Były to płaszcze oraz gałązki palmowe. Ludzie wykazywali w ten sposób swoje poparcie oraz radość w stosunku do Pana. Nazywali i przyjmowali go jako swojego nowego króla. Całe tłumy ludzi z radością witało Jezusa i podążało za nim i jego osiołkiem.