Co Oznacza Imię Jezus?

Jezus to jedno z najważniejszych imion w historii, co tak naprawdę oznacza imię Jezus? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy przejść do genezy tego imienia, czyli do Pisma Świętego. Kiedy pierwszy raz zostało w nim wspomniane imię Jezus?

 

Wspomnienie hebrajskiego i aramejskiego, męskiego imienia יֵשׁוּעַ (Joszua, Joszue) możemy odnaleźć już w Starym Testamencie. W większości językach, w tym w języku polskim, imię to występuje w formie „Jozue”. Imię to zostało nadane przez samego Mojżesza w Starym Testamecie Ozeuszu, wybrańcowi, który narodził się w niewoli egipskiej i to właśnie jemu jako sędzi narodu wybranego po śmierci Mojżesza zostało powierzone wyprowadzenie Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Jozue jest wyraźną zapowiedzią przyjścia na świat Mesjasza, który podobnie jak w Starym Testamencie Ozeusz, w przyszłości wyprowadzi ludzi ku lepszemu, pokieruje, poprowadzi przez drogę do zbawienia i życia wiecznego w królestwie niebieskim – wiecznej i nieprzemijającej Ziemi Obiecanej.

 

Imię Joszua jest skróconym zapisem zdania, które mówi o tym, że Jahve to zbawienie. W późniejszych czasach imię to nadawano chłopcom w Izraelu, jednak nie była to częsta praktyka. Prorocy ze Starego Testamentu, którzy zapowiadali przyjście wielkiego Mesjasza, który zbawi świat, także nie używali tego imienia wprost, tylko stosowali różne metafory i przenośnie literackie takie jak Książe pokoju, Emmanuel, Zbawca.

 

Nowy Testament, szczególnie ten tłumaczony na grekę (Septuagint), przedstawia imię Joszua w innym brzmieniu jako Ἰησοῦς („Iesous”). Właśnie ta wersja,  która różni się od tej, która pojawiała się w Starym Testamencie, czyli “Jozuea” jest w chrześcijaństwie powszechnym określeniem imienia Syna Bożego. W łacinie brzmi ona bardzo podobne do greki czyli “lesus”.

 

W którym momencie i w jakich okolicznościach po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojawiło się imięJezus”? Informacje na ten temat podane są w Biblii w Ewangelii Mateusza oraz Łukasza. Ciekawostką jest to, że wersje Ewangelistów na temat pojawianie się po raz pierwszy tego imienia się różnią. Pierwszy z nich – Święty Mateusz napisał, że imię te zostało podyktowane Józefowi we śnie przez Anioła. Józef targany był wątpliwościami, ponieważ bał się potężnego skandalu obyczajowego, gdyś Maryja była brzemienna, co wiązało się ze skandalem i wyklęciem przez ludzi. Pewnej nocy przyśnił mu się Anioł, który przekonywał go do pozostania z Matką Boską, mówiąc, iż urodzi mu się Syn, któremu nada imię Jezus i który zbawi świat od grzechu. Natomiast Święty Łukasz w swoim piśmie zapewnił, że imię Jezus zostało podyktowane Marce Boskiej przez archanioła Gabriela w czasie Zwiastowania, kiedy to rzekł jej, że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus.

Apologia imienia Jezus została zawarta przez Apostoła Pawła do Liście do Filipian, w którym zapisuje, że Jezus jest imieniem ponad wszelkie inne imiona, a na usłyszenie tego imienia, każdy ma upaść na kolano i oddać mu cześć i chwałę.

Co Oznacza Imię Jezus?