Co Stworzył Bóg?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Bóg Wszechmocny. Bóg potężny. Pan nad Pany. Każdy z nas postrzega Go inaczej. Każdy z nas inaczej interpretuje Jego działania czy intencje. A jednak wszyscy postrzegamy Go jako najważniejszą istotę naszego życia.

Oddajemy mu cześć. Postrzegamy Go jako Stwórcę, ale Stwórcę WSZYSTKIEGO. Wszystko co nas otacza, każdy szczegół dostrzegany przez nas w codziennym życiu, każde czucie, od miłości poczynając, natchnienie, każdą emocję – Stworzył Pan nasz.

A więc co stworzył Bóg?

Z pytaniem tym najprościej udać się do Biblii, w której dzieje początków świata i ludzkości opisane zostały w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju. W księdze tej, która jest początkiem wszystkiego, odnaleźć możemy prawdę dotyczącą powstania. Prawdę, której tak wielu z nas poszukuje, starając się czasami znaleźć jak najprostsze rozwiązania.

Księga Rodzaju odkrywa przed nami swoistą tajemnicę. Jest ona dowodem na wszechobecność naszego Pana. Interpretacja słów, które znajdziemy na kartach księgi, nie jest rzeczą najprostszą. Słowa te wskazują nam jedynie kierunek w jakim należy podążać, aby odkryć prawdę o świecie i o sobie samym. Pan Bóg cały czas zachęca nas do poszukiwania i ciągłego odkrywania.

Co więc stworzył Bóg? Bóg stworzył nas samych na własne podobieństwo. Zaszczepił w nas ciekawość i odwagę aby kontynuować jego dzieło.

„Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.” (Rdz 2, 4)

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]