Co to bierzmowanie? Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie, inaczej zwane też chryzmacją, jest jednym z trzech głównych sakramentów (z siedmiu) w Kościele katolickim. Bierzmowanie jest również przyjmowane w kościele prawosławnym oraz anglikańskim. W życiu każdego katolika jest to kolejny sakrament inicjacji chrześcijańskiej, zaraz po Chrzcie Świętym oraz Komunii Świętej.


Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dzięki niemu otrzymujemy namaszczenie i znamię od Ducha Świętego, a nasza wiara zostaje w ten sposób umocniona. Bierzmowanie jest to kolejny etap zjednoczenia z Jezusem Chrystusem udzielanym tylko jeden raz w życiu. Wśród katolików obrzędy bierzmowania obchodzimy pomiędzy 14 a 18 rokiem życia, stanowiąc trzeci etap inicjacji i wtajemniczenia chrześcijańskiego, natomiast w religii prawosławnej bierzmowania udziela się zaraz po chrzcie świętym. Co to bierzmowanie od strony „technicznej”?

Bierzmowanie ma każdemu z nas służyć jako namaszczenie krzyżmem i przede wszystkim utwierdzenie i umocnienie łaski chrześcijańskiej w każdym z nas. W trakcie bierzmowania każdy z nas ma bezpośredni kontakt z Duchem Świętym, który to osobiście nas namaszcza. Otrzymujemy wówczas siedem darów Ducha Świętego: dar bojaźni Bożej, pobożności, wiedzy, męstwa, rady, rozumu i mądrości. Każdy chrześcijanin biorący udział w bierzmowaniu otrzymuje wówczas pełnię darów Ducha Świętego. Bierzmowanie udzielane jest przez biskupa, a w szczególnych przypadkach również przez zwykłego kapłana.