Czy bierzmowanie jest potrzebne do chrztu?

Jak wspominaliśmy w poprzednich częściach artykułów bierzmowanie jest jednym z sakramentów i stopni wtajemniczenia jakie w swoim życiu osiąga każdy chrześcijanin. W trakcie bierzmowania otrzymujemy pełnię łask jakie zsyła na nas Duch Święty. Obok Chrztu Świętego oraz Komunii Świętej bierzmowanie jest kolejnym z sakramentów, do którego powinniśmy się odpowiednio przygotować.

Odpowiadając wprost na pytanie czy bierzmowanie jest potrzebne do chrztu? Do przyjęcia sakramentu chrztu uzyskanie bierzmowania nie jest potrzebne, a co więcej, nie jest to nawet możliwe, ponieważ chrzest odbywa się dużo wcześniej aniżeli bierzmowanie. Jedynie w religii prawosławnej, bierzmowanie przyjmuje się niedługo po chrzcie.


Bierzmowanie jest za to potrzebne aby uczestniczyć w chrzcie świętym jako rodzic chrzestny. Jest to ogromnie ważna kwestia, ponieważ bycie rodzicem chrzestnym to wielka rola ale również wielka odpowiedzialność.

Być rodzicem chrzestnym to znaczy świecić dziecku za przykład i prowadzić je przez jego katolickie życie. Rodzicem chrzestnym nie może być więc osoba, która wcześniej nie osiągnęła pełni darów Ducha Świętego i nie doświadczyła tego cudownego wydarzenia jakim jest bierzmowanie. Posiadanie bierzmowania jest to warunek konieczny, zarówno do uczestnictwa w chrzcie świętym jako rodzic chrzestny, jak i do innych uroczystości kościelnych, w których uczestniczymy bezpośrednio, np. ślub.

Czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu?

Czy bierzmowanie jest potrzebne do ślubu? O ślubie w zasadzie możemy napisać to samo. Zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy dwojgiem ludzi to również wielka rola i odpowiedzialność. Jest to wyrażenie przed Bogiem gotowości do stworzenia rodziny i przyznanie się do chęci spełnienia swojego chrześcijańskiego obowiązku. Dlatego też bierzmowanie jest warunkiem koniecznym również w przypadku ślubu.

Należy pamiętać, że sakrament bierzmowania umożliwia nam podjęcie wielu dalszych kroków w życiu chrześcijanina i nie jest to tylko zwykła uroczystość, którą należy odbyć. Jest to dla każdego z nas wielka okazja na poznanie samego siebie i zbliżenie się do Boga. Jest to wielka szansa na dopełnienie samego siebie w naukach chrześcijańskich, które przecież w trakcie przygotowań do sakramentu bierzmowania są tak dokładnie przygotowywane, a sam okres przygotowawczy winien być traktowany równie poważnie co sakrament bierzmowania.

Zarówno do ślubu jak i do chrztu potrzebne jest bierzmowanie.