Co daje nam bierzmowanie? Sakrament bierzmowania jest całkowitym dopełnieniem Chrztu Świętego oraz jego kontynuacją. Te dwa sakramenty są ze sobą połączone i nierozerwalne.
Tak naprawdę dopiero w trakcie bierzmowania jesteśmy w pełni gotowi jako dzieci Boże. Bierzmowanie jest również przyjmowane w kościele prawosławnym oraz anglikańskim. W życiu każdego katolika jest to kolejny sakrament inicjacji chrześcijańskiej, zaraz po Chrzcie Świętym oraz Komunii Świętej.

Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dzięki niemu otrzymujemy namaszczenie i znamię od Ducha Świętego, a nasza wiara zostaje w ten sposób umocniona.
Bierzmowanie jest to kolejny etap zjednoczenia z Jezusem Chrystusem udzielanym tylko jeden raz w życiu. Sam sakrament został ustanowiony przez Jezusa w momencie gdy zesłał on Ducha Świętego na swoich Apostołów w trakcie modlitwy w wieczerniku.

Bezpośrednim celem bierzmowania jest umacnianie nas w wierze.

Co jeszcze daje bierzmowanie? Bierzmowanie jest naszym osobistym i wyłączny wyborem. Nie tak jak w przypadku Chrztu Świętego, kiedy to rodzice podejmują decyzję. W tym momencie to wierny decyduje o swojej przynależności i w pełni oddaje się Panu Bogu przed Jego Obliczem. Bierzmowanie zacieśnia naszą więź z Panem Bogiem i całą Katolicką społecznością. Dzięki sakramentowi bierzmowania stajemy się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty.