Kto może przyjąć bierzmowanie?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Kto może przyjąć bierzmowanie? Kościół jest instytucją, która ma swoje ściśle określone prawa. Jest tak ponieważ w tak poważnej instytucji winien panować ład i porządek, a nie może nią rządzić żaden przypadek.

Dlatego też w przypadku wszystkich sakramentów w tym bierzmowania panują ściśle określone reguły. Jest więc również określone kto może przyjąć bierzmowanie. Przede wszystkim winniśmy wiedzieć, że sakrament bierzmowania jest nam udzielany jedynie raz w życiu. Nie możemy się go zrzec ani przyjąć ponownie (np. w przypadku apostazji).

Ochrzczony musi być dobrze przygotowany i przede wszystkim chętny na przyjęcie do siebie łaski Ducha Świętego. Nie może być to wymuszone ani narzucone. Należy więc odbyć szereg spotkań z kapłanami, które bezpośrednio przygotowują wiernych na przyjęcie tego sakramentu oraz pozwalają uświadomić nam z czym to tak naprawdę się wiąże.

Osoba przyjmująca bierzmowanie powinna być wcześniej oczywiście ochrzczona ponieważ te 2 sakramenty nierozerwalnie się ze sobą wiążą. Tak naprawdę bierzmowanie jest niejako powtórnym chrztem i dopełnia chrzest.

Przed bierzmowaniem osoba taka musi być w stanie łaski. Należy więc się wyspowiadać oraz przyjąć komunię świętą. Co oczywiste, nie możemy być również objęci żadnym z zakazów, narzucanych w bardzo szczególnych przypadkach przez Kościół. Według oficjalnego prawa kanonicznego Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]