Jak wygląda bierzmowanie? Jak wspominaliśmy już w poprzednich artykułach sakrament bierzmowania jest bardzo istotny elementem naszej przynależności do Kościoła Świętego i pogłębia naszą jedność z Bogiem poprzez Ducha Świętego.

Sama ceremonia jest poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami, w trakcie których młodzież spotyka się z Duchownymi i przyjmuje od nich nauki. Sakrament bierzmowania jest w każdym kościele nadawany przez osobę samego Biskupa. W szczególnych przypadkach są od tego odstępstwa i bierzmowania może udzielić nam zwykły Kapłan. W większości przypadków sakrament bierzmowania – podobnie jak sakrament chrztu – udzielany jest podczas mszy świętej w kościele. Czas całej Mszy Świętej wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania trwa około 1,5 – 2 godzin.

Tuż po odczytaniu Ewangelii Świętej rozpoczynają się obrzędy sakramentu bierzmowania. Wówczas to Kapłan odbywa rozmowę z Biskupem i prosi go o udzielenie sakramentu przed obliczem Boga.

Potwierdza jednocześnie odpowiedni przebieg przygotowań młodzieży do bierzmowania. Następnie biskup wygłasza homilię w trakcie, której informuje o znaczeniu samego sakramentu, po wysłuchaniu której kandydaci odmawiają przyrzeczenie chrzcielne. Wyrzekają się szatana i wyznają wiarę w Jednego Ojca, Boga Wszechmogącego. Następnie następuje wyłożenie rąk i modlitwa w ciszy, po której biskup przechodzi do bierzmowania. Wyciąga ręce nad kandydatami (gest ten jest znakiem daru Ducha Świętego) i wypowiada odpowiednią formułę. Jednym z kluczowych elementów całego procesu jest namaszczenie krzyżmem świętym wraz z nałożeniem ręki szafarza.

Biskup kreśli znak krzyża olejem świętym na czole każdego z kandydatów. W trakcie całego bierzmowania, za osobą bierzmowaną stoi jego świadek, który w momencie naznaczenie kładzie rękę na jego ramieniu. Wszystko kończy modlitwa powszechna, a liturgia przebiega dalej wedle standardowego obrządku. Święci się również pamiątki bierzmowania oraz biskup udziela błogosławieństwa.

Jak wygląda bierzmowanie w Niemczech. W niemieckich Kościołach Katolickich bierzmowanie ma dokładnie taki sam przebieg jak w Kościołach w Polsce. Nie zapominajmy, że w Niemczech pracuje wielu polskich księży, a Polonia Niemiecka ma również msze w języku ojczystym. Samo bierzmowanie w Niemczech nie różni się niczym od bierzmowania w Polsce.