Czy Chrystus jest Bogiem?

Czy Chrystus jest Bogiem? Wielu może zastanawiać ta kwestia, ponieważ Chrystus najczęściej określany jest jako Syn Boży. Jakie jest więc Jego pochodzenie? Czy sam Chrystus jest Boską postacią czy jedynie postacią o Boskim pochodzeniu?

Odpowiedzi na pytania dotyczące Boskości Chrystusa najlepiej obrazuje chrześcijański dogmat Trójcy Świętej. Uznaje on, że Bóg jest Bogiem trójjedynym, istniejącym jako 3 osoby święte, jednocześnie pozostając pojedynczym bytem.

Trzy osoby – Bóg Ojcec, Syn Boży i Duch Święty – uznawane są za jedną, mającą tę samą jedną istotę i naturę. Wiara w Świętą Trójcę jest wyznawana przez wszystkie odłamy religii katolickiej. Jest to więc tak zwana centalna prawda wiary chrześcijańskiej. Dogmat ten został przyjęty i zatwierdzony na soborze konstantynopolskim w 381 r. jednak jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej (325 r.) został uznany sam fakt jedności Ojca i Syna, co jest podstawą tego dogmatu.

Źródłem istnienia tego dogmatu są słowa samego Chrystusa, który określa siebie jako Syna Bożego pozostającego w jedności ze swoim Ojcem i obiecuje zesłanie Ducha Świętego. Prosi również swoich uczniów by głosili tę prawdę nauczając oraz udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
To właśnie w osobie Chrystusa Bóg ukazuje swoją naturę w Nowym Testamencie.

W niektórych miejscach Starego Testamentu również można doszukać się momentów, w których Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. Nie pozostaje nic innego jak jedynie potwierdzić fakt, że Chrystus jest Bogiem.

Czy Chrystus jest Bogiem?