Czy Chrystus żył naprawdę?

Czy Chrystus istniał? Czy Chrystus żył naprawdę? Jest to pytanie, na które nie tylko chrześcijanie powinni odpowiedzieć twierdząco bez żadnego zastanowienia. Chrystus istniał i jest to fakt potwierdzony nie tylko Słowem Bożym, ale również potwierdzony wielokrotnie przez historyków, którzy dostrzegli wiele podobieństw pomiędzy tym co pisze Pismo Święte, a tym co ukazują nam przekazy historyczne.

Życie Chrystusa jest udokumentowane bardzo bogato, zarówno poprzez przekazy biblijne jak i te niechrześcijańskie. Źródła niechrześcijańskie pochodzą w dużej mierze od historyków żyjących w pierwszym stuleciu naszej ery, czyli w czasach, kiedy żył również Chrystus. Są to między innymi Tacyt oraz Józef Flawiusz. Najpowszechniej uznawanymi faktami w środowisku historyków z życia Chrystusa są ochrzczenie Go przez Jana Chrzciciela i śmierć poprzez ukrzyżowanie z wyroku Poncjusza Piłata.

Uważa się, że zgodnie z przekazami Biblijnymi Chrystus pochodził z Galilei, a obszar jego działań obejmował również tereny Judei. Większość uczonych zgadza się również oraz potrafi przedstawić dowody na autentyczność takich wydarzeń jak aresztowanie w Jerozolimie czy ukrzyżowanie przez Rzymian. Wskazują również okres życia Chrystusa przypada na czasy panowania Heroda Wielkiego.

Nie mniej pomimo wielu zbieżności i niezaprzeczalności faktu, że Chrystus istniał naprawdę, istnieje wiele spornych kwestii, które dotyczą między innymi różnych dat czy miejsc wielu wydarzeń.

Nie ma więc najmniejszych wątpliwości co do tego czy Chrystus żył naprawdę.

Czy Chrystus żył naprawdę?