Czy Chrystus był Żydem?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czy Chrystus był Żydem? Czy znamy prawdziwe pochodzenie Chrystusa i jesteśmy w stanie jednoznacznie określić to czy był Żydem? Zagadnienie pochodzenia można rozpatrywać na bardzo wielu płaszczyznach. Co faktycznie kryje się pod stwierdzeniem, że dana osoba jest pochodzenia Żydowskiego?

Musimy brać tutaj pod uwagę odniesienia religijne, kulturowe, historyczne i geopolityczne. Z kolei czysto biblijne określenie żydowskiego pochodzenia, które dla chrześcijan jest najważniejsze, jest o wiele prostsze. Żydzi to potomkowie patriarchów, potomkowie Jakuba i jego dwunastu synów (kolejne dwanaście pokoleń Izraela).

Jednak czy Chrystus był Żydem i czy należał do potomków Jakubowych? W  Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnej wzmianki, która pozwoli nam wątpić w żydowskie pochodzenie Chrystusa.

W Ewangeliach wielokrotnie opisuje się Chrystusa, biorącego udział w Żydowskich uroczystościach, czy chociażby Chrystusa nauczającego w czasie nabożeństw w galilejskich synagogach. O jego narodowości wspomina także samarytanka, bezpośrednio nazywając Chrystusa Żydem oraz Paweł w Liście do Rzymian. O Żydowskim pochodzeniu Chrystusa przeczytamy również w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Chrystus urodził się pośród ludu Izraela. Wyrastał w jego kulturze. Myślał i mówił po aramejsku oraz zachowywał lokalne zwyczaje jak naucza Kościół Katolicki. Bez wątpienia więc Chrystus był Żydem. Ważny w tym momencie również jest kontekst religijny i zaznaczenie, że Chrystus był Żydem praktykującym, niejednokrotnie uczęszczając na święta żydowskie, nawiedzając świątynię i uczestnicząc w wielu nabożeństwach.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]