Co oznacza imię Chrystus?

Co oznacza imię Chrystus?

Co oznacza imię Chrystus? Co znaczy samo słowo Chrystus?

Chrystus jest to drugi człon imienia Jezusa. Całe imię Syna Bożego to Jezus Chrystus. Oczywiście pochodzi ono z łaciny od słowa Iesus, które to z kolei pochodzi od greckiej formy Iesus. Cała etymologia słowa Jezus pochodzi wywodzi się jednak z hebrajskiego Jahwe, które oznacza zbawienie. We współczesnym Języku hebrajskim wersja imienia Jeszu oznacza po prostu Jezusa Chrystusa.

Co oznacza słowo Chrystus?

Drugi człon imienia Chrystusowego pochodzi od słowa Hristos i oznacza namaszczonego, pomazańca i Mesjasza.

Słowo Chrystus jest to drugi człon imienia Jezus Chrystus. Człon ten jest tak naprawdę nie imieniem ale zaszczytnym tytułem , który ma wskazywać na wielką, zaszczytną i doniosłą rolę jaką odgrywał Jezus z Nazaretu. W Nowym Testamencie Chrystus stał się niejako drugim imieniem Chrystusa. Lecz co to znaczy Chrystus?

A co oznacza słowo Chrystus dla chrześcijan? Chrystus jest dla wszystkich wierzących opoką i błogosławieństwem. Stanowi pomost pomiędzy nami a Bogiem. Sam Chrystus jest Boską postacią, która dla zwykłych śmiertelników oznacza zbawienie i dobro.

READ
Kim jest dla Ciebie Chrystus?