Co oznacza imię Chrystus?

Co oznacza imię Chrystus? Co znaczy samo słowo Chrystus?

Chrystus jest to drugi człon imienia Jezusa. Całe imię Syna Bożego to Jezus Chrystus. Oczywiście pochodzi ono z łaciny od słowa Iesus, które to z kolei pochodzi od greckiej formy Iesus. Cała etymologia słowa Jezus pochodzi wywodzi się jednak z hebrajskiego Jahwe, które oznacza zbawienie. We współczesnym Języku hebrajskim wersja imienia Jeszu oznacza po prostu Jezusa Chrystusa.

Co oznacza słowo Chrystus?

Drugi człon imienia Chrystusowego pochodzi od słowa Hristos i oznacza namaszczonego, pomazańca i Mesjasza.

Słowo Chrystus jest to drugi człon imienia Jezus Chrystus. Człon ten jest tak naprawdę nie imieniem ale zaszczytnym tytułem , który ma wskazywać na wielką, zaszczytną i doniosłą rolę jaką odgrywał Jezus z Nazaretu. W Nowym Testamencie Chrystus stał się niejako drugim imieniem Chrystusa. Lecz co to znaczy Chrystus?

A co oznacza słowo Chrystus dla chrześcijan? Chrystus jest dla wszystkich wierzących opoką i błogosławieństwem. Stanowi pomost pomiędzy nami a Bogiem. Sam Chrystus jest Boską postacią, która dla zwykłych śmiertelników oznacza zbawienie i dobro.

Co oznacza imię Chrystus?