Pogląd, że Jezus był w Indiach ma swoją genezę w tym, że w Piśmie Świętym nie mamy informacji co działo się z Jezusem przez 18 lat jego życia.

Po raz ostatni stykamy się w Piśmie Świętym z młodym Jezusem jako  z dwunastoletnim chłopcem, który naucza kapłanów i zaskakuje pytaniami mędrców w Świątyni. Józef i Maryja się o niego martwią, ponieważ Jezus zniknął na trzy dni, aby nauczać innych. Po tej sytuacji nie wiemy co się dzieje z Jezusem przez osiemnaście lat życia, zjawia się on w Piśmie Świętym ponownie już jako dorosły mężczyzna, doświadczony nauczyciel i filozof. Według niektórych źródeł Jezus osiemnaście lat życia, o czym nie jest wspomniane w Piśmie Świętym spędził w Indiach.

Źródła ta mówią, że Jezus trafił do Indii dzięki swojemu kuzynowi Janowi, który później nazywany był Janem Chrzcicielem. W tamtych czasach między Indiami, a Jerozolimą często kursowały handlowe karawany. Jezus dołączył do karawany i udał się w poszukiwaniu prawdy. Jednym z pierwszym badaczy tej tezy, jakoby Jezus osiemnaście lat spędził w Indii był Rosjanin polskiego pochodzenia Nikołaj Notowicz, któremu udało się dostać do najstarszych skryptów w klasztorze w Nepalu. Manuskrypty dotyczyły życia i  tego, czym zajmował się Jezus podczas swojego pobytu w Indii.

Z notatek tych wynika, że Jezus zjawił się w krainie Jainów jako dwunastoletni chłopak i spędził tam sześć lat, po czym przeniósł się do Nepalu, gdzie studiował i prowadził liczne dysputy z mędrcami. Jezus coraz żarliwiej zaczął uczyć się o Bogu, ponieważ przyciągało go to, że nie uznaje on różnic, niezależnie od pochodzenia społecznego, a to właśnie stosunku społeczne, które panowały w Indiach oburzały Jezusa najbardziej.

Jako mędra Jezus ruszył przed siebie wzdłuż rzeki Ganges i pokrzepiał ludzie serca, a za nim szło coraz więcej uczniów. Jezus dotarł do Nepalu, gdzie kolejne sześć lat spędził w klasztorze buddyjskim. Po ukończeniu dwudziestego szóstego roku życia, postanowił on wrócić do Jerozolimy, a po drodze nauczać i szukać ludzi, którzy pójdą w jego stronę. W rodzinnej miejscowościGalilei zjawił się w wieku dwudziestu dziewięciu lat, a resztę jego losów możemy poznać już ze stron Pisma Świętego.