Czy Maryja miała rodzeństwo?

Czy Maryja miała rodzeństwo? Co wiemy dzisiaj o pochodzeniu oraz rodzinie Maryi? Czy była jedynaczką? Biblia nie przedstawia nam jednoznacznie pochodzenia Maryi, a jedynie o nim wspomina.

Według różnych interpretacji wiemy jedynie, że Maryja pochodziła z Izraela z pokolenia Judy. W Ewangelii świętego Łukasza znajdziemy również wzmiankę, w której mówi, że Maryja jest krewną Elżbiety, matki Jana Chrzciciela.

Nieco więcej wiemy o bliskiej rodzinie Maryi. Jej rodzicami byli święta Anna i Joachim. Anna po śmierci Joachima poślubiła Kleofasa, któremu urodziła córkę. Ochrzcili ją również jako Marię, a dzisiaj znana jest pod imieniem Maria Kleofasowa. Po śmierci drugiego męża, Anna poślubiła Salome, któremu urodziła kolejną córkę, którą również nazwano Maria, znaną jako Maria Salome.

Czy Maria miała rodzeństwo? Tak, Maria posiada dwie siostry z innych ojców.

Rodzeństwo Maryi: Maria Kleofasowa, Maria Salomea.

Czy Maryja miała rodzeństwo?