Czy Maryja miała więcej dzieci? 

Czy Maryja miała więcej dzieci? Czy Jezus był jedynym dzieckiem Maryi? Jest to kolejne pytanie związane z Dogmatem Niepokalanego Poczęcia oraz szczególną rolą jaką Maryja zajmuje w życiu każdego chrześcijanina. Matka Boska już przed Zwiastowaniem Archanioła Gabriela obiecała dochować swojego dziewictwa, oraz w pełni poświęcić się Bogu. Poświęcenie to potwierdza jej pełne oddanie sprawie. Wiąże się ono również z tym iż Maryja do końca pozostała czysta. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że Maryja nie miała więcej dzieci. Jezus Chrystus jest jedynym dzieckiem Maryi.

Czy Maryja miała więcej dzieci?