Czy Maryja była żoną Józefa? 

Czy Maryja była żoną Józefa? Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ma wiele zawiłych wątków, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się sprzeczne. Wszystkie sprzeczności wyjaśnia jednak Pismo Święte, w którym znajdziemy wszelkie odpowiedzi. Czy Maryja będąc dziewiczą, była żoną Józefa? Maryja zachowała swoje dziewictwo zarówno przed jak i po narodzinach Chrystusa.

Niepokalane poczęcie jest to bowiem przywilej, który ustanowił wyjątek od grzechu pierworodnego, od którego Maryja została odkupiona. Matka Boska już przed Zwiastowaniem Archanioła Gabriela obiecała dochować swojego dziewictwa, oraz w pełni poświęcić się Bogu. W trakcie Zwiastowania przyjęła jedna również obowiązek poślubienia Józefa, jako wyraz tajemniczej woli Bożej.

Wydawać by się mogło, że stanowi to sprzeczność z uświęconym stanem jaki zesłał na Nią Duch Święty. Sprzeczność ta została wyjaśniona, gdy Anioł zwiastował Jej Słowo Boże, że będzie Matką i Dziewicą zarazem, będąc znakiem Wcielenia oraz, że będzie szła drogą pełnego powołania do dziewictwa. Józef z Nazaretu tradycyjnie nazywany jest Oblubieńcem Bożym.

Nie zapominajmy o Jego roli, ponieważ On również został wybrany przez samego Boga jako opiekun Chrystusowy, opiekun Rodziny Świętej. Józef jest uznawany za patrona chrześcijańskich małżeństw oraz rodzin. Kościół Katolicki stawia Józefa jako przykład posłuszeństwa i oddania Bogu, przykład wiary, pracowitości, męstwa i sprawiedliwości. Jest uznany za świętego.

Czy Maryja była żoną Józefa?